Mjölk, livets dryck....eller det är kanske vatten? Aja, strunt samma. Idag har jag tänkt prata om detta kanske lite kontroversiella ämnet mjölk. Det finns en massa variationer av mjölk, lättmjölk, standardmjölk, homogeniserad, pastöriserad osv. men det finns även en annan variation som inte många känner till, nämligen A1- och A2-mjölk. Mjölk består av vatten, vitaminer, mineraler, fett men också protein. Proteinet är det vi kommer titta närmare på idag.

Proteinet i mjölk består utav en del vassle- (whey) och en del kaseinprotein. Kaseinprotein kan i sin tur delas in i, Alpha, Beta, Kappa. Beta-kasein kan sedan i sin tur delas in i 15 olika varianter. De varianter som vi kommer titta på idag är A1-Beta-Kasein och A2-Beta-Kasein. Båda dessa formerna av Beta-Kasein är uppbyggda på nästan exakt samma sätt förutom på en liten punkt. Men innan vi tittar närmare på det måste vi veta hur protein är uppbyggt.

Protein består av peptider som i sin tur består av en mängd aminosyror. Peptider är en mängd aminosyror som är sammanbundna med varandra. När vi äter protein arbetar våra matspjälkningsenzym för att bryta loss aminosyrorna från varandra och föra de vidare ner i tarmen och in i blodet. Dock klarar matspjälkningsenzymen inte av att bryta loss alla aminosyrorna vilka då kommer att skickas ur kroppen den sedvanliga vägen. 

 A1-Beta-Kasein och A2-Beta-Kasein består av 209 aminosyror, det är alltså en peptid med 209 sammankopplade aminosyror. Skillnaden mellan A1 och A2 ligger på plats 67 i denna 209 platser långa kedjan, allt annat är identiskt. Vi tittar närmare på plats 59 till och med 68 vilket bildar en peptid med 9 aminosyror. På plats 67 för A1-Beta-Kasein finns aminosyran prolin och på respektive plats för A2-Beta-Kasein finns histidin. Prolin har en väldigt stark koppling till sina grannar (plats 66 och 68) vilket gör att när matspjälkningsenzymen försöker bryta loss prolin lyckas de inte, vilket är en bra sak. Samma gäller inte för histidin utan här lyckas matspjälkningsenzymen bryta loss histidin vilket gör att plats 67 och 68 kommer att försvinna.  Kvar finns då en peptid med 7 aminosyror (plats 59-66) som tillsammans bildar en peptid med betäckningen BCM7 vilket står för beta-casomorphin-7. Lägg märke till beta-caso[morphin]-7, morphin = morfin. BCM7 har narkotiska egenskaper vilka kan få dig att känna dig lite hög eller sömnig men kan över tid få värre effekter så som försämrat immunförsvar, autoimmuna sjukdomar, neurologisk försämring med mera

A1-mjölk har (lösa) kopplingar till en rad olika sjukdomar så som MS, schizofreni, typ 1 diabetes mm men det finns ännu inget bekräftat beroende mellan nyss nämnda sjukdomar och A1-mjölk. Kopplingarna gjordes där forskare tittade på mängden konsumerad A1-mjölk och såg att desto mer A1-mjölk befolkningen drack desto större var förekomsten av nyss nämnda sjukdomar.

Kor från Asien och Afrika är oftast kor som producerar A2-mjölk. Amerikanska och europeiska kor producerar till största delen A1-mjölk. Om man vill vara på den säkra sidan så kan man dricka getmjölk vilket är A2-mjölk.