Aspartam, detta mycket kända sötningsmedel är ett av världens mest studerade och dokumenterade sötningsmedel. Det har länge funnits frågor kring riskerna med Aspartam och hur det påverkar våra kroppar. Men vad består aspartam av egentligen? Aspartam är sammansatt av tre delar. Två av dessa delar är aminosyror (fenylalanin och asparaginsyra) och den sista delen är  en alkohol, metylester. När aspartam kommer in i kroppen bryts metylester loss till sin fria form och bildar metanol vilket är ett mycket giftigt ämne, även den höga koncentrationen av fenylalanin (ca 50%) och asparaginsyra (ca 40%) är farligt. Fenylalanin förekommer i sin naturliga from i ca 4% i kött och fisk. Mängden av just nämnda aminosyror kan ställa till problem. Men det finns mycket mer bakom aspartam än så. Förutom att aspartam är kopplat till flera olika former av cancer och anfall är det också mycket intressant hur aspartam godkänndes och introducerades på den fria marknaden trots att forskare [vars egentliga uppgift är att skydda oss] visste om riskerna men valde att manipulera data och bortse från bieffekterna. Titta på filmen nedan för att få mer information om aspartam. Det går även att läsa mer här och här