Kortisol är ett hormon i kroppen som utsöndras av binjurarna [skapas av kolesterol] och har en mängd olika funktioner i kroppen som innefattar bland annat; reglering av blodtryck, insulinfrisättning, inflamatorisk respons med mera, men är nog mest kännt som kroppens stresshormon. Nivån av kortisol skiljer sig under dagen, kortisolnivån är normalt som högst på morgonen och sjunker allt jämnt och når sin lägsta nivå på kvällen. Kortisol utsöndras i blodet under stressfulla situationer som ett svar på kroppens kamp- eller flyktrespons.
Mindre nivåökningar av kortisol har en del fördelar som till exempel:

  • en snabb energiboost för överlevnad
  • lägre känslighet för smärta
  • ökad immunitet men bidrar också till att upprätthålla homeostas i kroppen.

Kortisol är mycket viktigt för kroppens respons på stress, det är också viktigt att kroppens motverkande funktioner fungerar som gör att kroppen kan återgå till de normala efter en stressande händelse. I de miljöer vi lever i idag är kronisk stress ett problem, där kortisolnivåerna förbli höga och det inte ges en möjlighet för kroppen att återhämta sig. Detta kan leda till problem. Höga och långvariga nivåer av kortisol i blodet har bevisade negativa effekter så som:

  • nedsatt kognitiv förmåga
  • undertryckt sköldskörtelfunktion
  • blodsocker obalans
  • högt blodtryck
  • bukfetma

Kortisolutsöndringen varierar mellan individer. Olika människor kan utsöndra olika mängd kortisol i samma stressfulla situation. Studier visar att människor som har högre nivåer av kortisol tenderar att äta mer mat och speciellt mat med högt kolhydratvärde. För att hantera kortisolnivåerna gäller detta att lära sig stresshantering (t.ex. Emotional Freedom Technique) och försöka hålla en livsstil som är låg i stress. Det är viktigt att varva ner...