Stress är någonting vi alla utsätts för i olika grad, vissa är mer stresståliga än andra och återhämtningstiden skiljer sig också åt. Om du känner att du har mycket stress i ditt liv och har problem med kronisk trötthet, depression eller minnesförlust kan du lida av utbrända binjurar, adrenal fatigue.

Binjurarna är små körtlar som sitter precis ovanför njurarna och är en del av kroppens hormonsystem, det endokrina systemet. Binjurarna har som uppgift att skapa och utsöndra ett antal viktiga hormon till exempel stresshormonet kortisol och står för en del av utsöndringen av könshormonen testosteron och östrogen. Men i fallet utbrända binjurar så är det främst kortisol som är det primära hormonet som diskuteras.

Adrenal Fatigue (utbrända binjurar) är ett globalt problem som rotar sig i det stressiga samhälle vi människor lever i idag och utbrändhet, kronsik trötthet och depression blir bara vanligare och vanligare och går allt längre ner i åldrarna. Trots att utbrända binjurar är ett utbrett problem och kan har stor negativ påverkan på livskvalitén för många är det ett syndrom som ännu inte är erkänt av sjukvården vilket därför ofta lämnar problemet obehandlat. Personer som lider av symptom av utbrända binjurar kan därför inte räkna med hjälp från den allmänna sjukvården, dock är utbrända binjurar livsstilsrelaterat och det finns därför mycket du själv kan göra för att förbättra din situation och slippa problem med adrenal fatigue.

Men innan det är dags att gå närmare in på symptom av utbrända binjurar är det viktigt att förstå vad som händer inne i kroppen och hur olika organ kommunicerar med varandra.Binjurarna är en del av HPA-axeln, även kallat stressaxeln. Bilden ovan beskriver hur HPA-axeln fungerar. När kroppen svara på en stressfull situation genom flykt- eller kampresponsen kommunicerar hypotalamus med hypofysen genom att utsöndra CRF (kortikotropinfrisättande hormon) vilket i sin tur pratar med binjurarna genom ACTH (adrenokortikotropiskt hormon) som sedan säger till binjurarna att utsöndra kortisol. Det intressanta att ta med sig från detta är förståelsen att adrenal fatigue inte enbart är isolerat till binjurarna utan alla organ inkluderade i stressaxeln. HPA-axeln är en del i kroppens svar på dygnsrytm, utsöndringen av kortisol ska vara som högst på morgonen för att sedan sjunka under dagen och vara som lägst på kvällen vilket gör oss redo för sömn. En felaktig dygnsrymt, vara uppe sent på nätterna, kommer påverka de organ inblandade i HPA-axeln och är en bidragande faktor till utbrända binjurar.


Men för att inte bli allt för djupgående och långdragen så släpper vi HPA-axeln för denna gången och börjar istället kika på vad stress är för någonting.

Stress finns i ett antal olika former men de tolkas av kroppen på precis samma sätt, nämligen genom att skapa ett flykt- eller kamprespons vilket kommer sätta igång den process som beskrevs i HPA-axeln. Stress är en stimuli som skapar ett hormonrespons, exempel på stimuli kan vara smärta, träning, koffein, kyla, sorg, brist på vila/sömn och så vidare.

Nedan har jag listat upp 6 olika typer av stress som påverkar människor.
- fysisk
- kemsik
- psykisk
- elektromagnetisk
- termisk (värme)
- näring

Som du kan se så kan stress komma i många olika skepnader men de påverkar ändå kroppen på samma sätt, den totala stress kroppen är under är alla de sex olika stresstyperna summerade tillsammans. När man tänker på stress som den summerade massan av alla de olika stresstyperna är det lättare att förstå att stressnivån snabbt kan växa sig stor om man inte lever ett välbalanserat liv.

Det finns en mängd olika orsaker till varför problem med utbrända binjurar uppstår men ofta går det att se tillbaka och finna en specifik händelse eller period i livet som fick stressnivån att bli överväldigande och som var den utlösande faktorn. Många lever med kroniskt stress och när det sker en väldigt stressfull situation till exempel när en närstående går bort, man råkar ut för någon typ av olycka eller svår sjukdom så kan det lägga så stor stress på kroppen att utbrända binjurar blir ett faktum.


Några symptom på utbrända binjurar inkluderar följande:
- Svårt att vakna på morgonen
- Återkommande trötthet som inte blir bättre av sömn
- Sug efter salt mat
- Nedsatt sexlust
- Nedsatt förmåga att hantera stress
- Behöver längre tid för att återhämta dig från sjukdom
- Yrsel när du reser dig upp snabbt
- Mild depression
- Allmänt nedstämd
- Ökad PMS
- Minnesförlus
- Nedsatt produktivitet


På Dr. Wilson’s, författaren av boken Adrenal Fatigue: The 21st Century Stress Syndrome, hemsida går det att svara på ett frågeformulär för att avgöra om man lider av utbrända binjurar och vilken grad av utbrändhet man lider av. Adrenal fatigue delas in i 3 olika nivåer som sträcker sig från mild till svår binjureutmattning.

Du kan göra testet för Adrenal Fatigue här: http://www.adrenalfatigue.org/take-the-adrenal-fatigue-quiz

Håll utkik efter del 2 av Adrenal Fatigue - Känner du dig utbränd?

På återseende!

Johan
Källor:
1. Adrenal Fatigue intervju - Dr. Dan Kalish
2. Adrenal Fatigue: The 21st Century Stress Syndrome - Dr. James L. Wilson
3. Balanced bites #15 - Diane Sanfilippo
4. Adrenal gland hormon secreation - University of Maryland Medical Center
5. How to eat, move and be healty - Paul Chek