Min ståndpunkt har och kommer alltid vara att välja ekologiska varor när dessa finns tillgängliga eller helt enkelt att odla själv i den mån det går, jag vill aldrig ha någon gift i min mat och här tror jag de flesta håller med.

Här är en lista över de mest/minst besprutade frukt- och grönsakerna: The dirty dozen & the clean fifteen


Ibland är det svårt att få tag på ekologiska varor som inte har transporterats över hela planeten. Men är det bättre att köpa närproducerat än ekologiskt som fraktats från andra sidan jorden. Det finns både argument för och emot båda delarna och jag vet själv inte vilket jag tycker är bäst.

Jag resonerar tänker så här, om vi tittar ur transportsynpunkt håller jag med om att det är mer miljövänligt att köpa närproducerat. Det blir mindre utsläpp på grund av transport och råvaran behöver inte plockas innan den har växt färdigt och mognat. Dock kvarstår fortfarande problemet med de gifter som sprutas på råvaran. Bekämpningsmedel har en stor påverkan på jordkvalitén, det dödar bland annat de bakterier som lever i jorden och hamnar ner i grundvatten och vattendrag vilket i sin tur påverkar alla andra levande varelser. Men detta gäller även för utsläpp från transporter, det sprutas inget gift på råvaran men de utsläpp som görs från lastbilar, båtar etc lämnar också ett noterbart avtryck på miljön. Så den svåra frågan är helt enkelt är det bättre att äta gift eller förgifta omgivningen med avgaser och oljespill? Låter lite som att välja mellan pest eller kolera och det känns väldigt svårt att välja vilket som är bäst.

Var tycker du, är det bättre att köpa närproducerat eller importerade ekologiska varor?


Ha det bra!

Johan